Cultura-säätiö on kansallinen toimija, jonka tehtävänä on edistää kaksisuuntaista kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan muun muassa kulttuuria, dialogia ja osallisuutta hyödyntäen ja tiedonvälitystä parantaen.

Suomalaisena asiantuntijaorganisaationa säätiö toteuttaa täten Opetus- ja kulttuuriministeriön sille asettamaa erityistehtävää.