Konferenssi / Ohjelma / 1. päivä
Kuva

29.

9

Taide-, kulttuuri- ja kansalaismediaation tulevaisuus

Ilmoittautuminen

Interaktiivinen osio keskittyy mediaation eri implikaatioihin ja sen yhteiskunnalliseen rooliin. Asiantuntijat eri instituutioista keskustelevat seuraavista kysymyksistä: mikä on kulttuurimediaation rooli sosiaalityössä, terveydenhoidossa ja hyvinvoinnissa? Kuinka kansalaismediaatio toimii, ja mikä sen merkitys on yhteiskunnalliselle koheesiolle? Mitä on taidemediaatio ja miksi ehdotamme sen käyttöä inkluusion edistämiseksi? Kuinka rakentavan dialogin taitojen lisääminen auttaa parantamaan sosiaalisen ekosysteemin resilienssiä?

Muoto: Johdantopaneeli ja keskustelu paneelin osallistujien ja yleisön välillä, interaktiivinen peli.

Kieli: englanti