Konferenssi / Ohjelma / 1. päivä
Kuva: kolme nuorta

Kuvaaja: Eliott Reyna on Unsplash

29.

9

Venäjänkielinen nuoriso Suomessa, Saksassa ja Baltiassa: ajankohtaisten tutkimusten esittely

Ilmoittautuminen

Taustaltaan monikulttuuristen nuorten kokemus yhteiskunnan hyväksyvästä asenteesta ja tarjolla olevista vaikuttamismahdollisuuksista määrittelee pitkälti heidän tulevaisuuttaan.

Kun nuori kuuluu väestönosaan, johon kohdistuu kieleen perustuvaa poliittista vaikuttamista, hänen asemoitumisensa eri vaikutteiden keskellä kehittyy ratkaisevaksi niin hänelle itselleen kuin yhteiskunnallekin.

Esillä olevat tutkimukset käsittelevät monikulttuuristen venäjänkielisten nuorten identiteettiä, asenteita ja yhteiskunnallista aktiivisuutta koskevia aiheita. Tutkimukset toteutettiin vuosina 2018-2022.

Kieli: englanti