Туйя Мустаярви

Helsingin kaupunginkanslia. Viestintäosasto / Osallisuusyksikkö, asiantuntija

Туйя Мустаярви

Tuija Mustajärvi (VTM) työskentelee Helsingin kaupunginkansliassa asiantuntijana palvelujen tasa‑arvon ja yhdenvertaisuuden kaupunkitasoiseen kehittämiseen ja koordinaatioon liittyvissä kysymyksissä. Hän on motivoitunut rakentamaan kaikille hyvää kaupunkia, jonka perustana ovat syrjimättömyys ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.